Kalite kontrol

IVF laboratuvarımızdaki sperm, oosit ve embriyoların kullanımı, hem laboratuar personelinin niteliği hem de ekipman ve kültür ortamı ile ilgili olarak en yüksek kalite kriterlerine göre gerçekleştirilir. Merkezimizde tüm arıtma işlemleri standart düzenlemelere uygun olarak yapılmaktadır.

Androlojik laboratuvarda yapılan çalışmalar, sürekli kaliteli testlere katılımla sağlanır.

Endometriozis Merkezi – Endometriozis Araştırma Vakfı ve Avrupa Endometriozis Birliği tarafından başarıyla onaylanmıştır.

Sertifikalı Doğurganlık Merkezi – Uygulama ve laboratuvar prosedürleri, bir kalite yönetim sistemi getirerek kalite kontrolüne tabi tutulur.

Laboratuar Tıbbi Muayenelerinin Kalite Güvencesi (RiLiBÄK) – İşbirlikli testlere sürekli katılım yoluyla Alman Tabipler Birliği kılavuzuna göre kalite kontrolü sağlanmıştır.

İnsan üreme hücresinin çıkarılması, analiz edilmesi, işlenmesi, dondurulması ve saklanması için “AB Dokuları ve Hücreler Yönergesi” uyarınca üreticinin lisansı verilmektedir.

Kalite güvencesi ve üreme tıbbı alanındaki önlemlerin uygulanmasına ilişkin koşullar izlenmektedir.

Almanya’da insan üreme tıbbı alanında kalite güvencesi ölçümü yapılmaktadır